MENU

EVALUEER JOUW JAAR

21 december 2021
Henk Stoorvogel

Zo tegen het einde van 2021 is het weer tijd om de balans op te maken. Hoe was 2021? Je kunt dat op allerlei manieren doen. Aan de hand van geld: ‘Heb ik een goed rendement gedraaid?’ Aan de hand van succes? ‘In welke mate heb ik groei gerealiseerd?’ De cyclus van de reis van de held helpt je om je jaar een paar spaden dieper te evalueren.

Sinds oudsher is de cyclus van de reis van de held een raamwerk dat mensen helpt hun verhaal onder woorden te brengen. Ten diepste zijn wij allemaal een verhaal. Wij dragen ons verhaal mee, zoals een slak zijn huis. De cyclus van de reis van de held bestaat uit 4 fasen en helpt je om diepgaand op jouw verhaal van 2021 te reflecteren.

Het verhaal van de held begint thuis, in de normaliteit van het bestaan. Zoals je 2021 startte vanuit jouw ‘thuis’. Dit ‘thuis’ als vertrekpunt is voor de held doorgaans té voorspelbaar, té vredig, té goed. Zoals wij 2021 begonnen in lockdown, met alle bijkomende verveling, verwenning en verdoving. Maar vanuit THUIS start de REIS van de held met een ROEPING. (Hieronder volgen de vier fasen van de cyclus van de reis van de held, geschreven in de ‘hij-vorm’, maar uiteraard voor zowel vrouwen als mannen.)

1. ROEP EN REIS
De held ontvangt een roeping. Dit kan door een onverwachte gebeurtenis die raakt aan een verlangen dat serieus genomen moet worden, of door een opdracht die vraagt om vervulling. Kenmerkend voor de roeping is dat een externe factor correspondeert met een innerlijk verlangen. Wanneer die beiden samen komen is de reis bereid de reis te aanvaarden. Zoals Erik Hazelhoff Roelfzema, de Soldaat van Oranje zei, toen hem gevraagd werd waarom hij in verzet tegen de Duitsers was gekomen: ‘Tsja, soms gebeurt er iets waarvan je zegt: ‘Ja, maar dít kan niet! En dan doe je wat…’ Een externe prikkel raakte aan een innerlijke overtuiging van wat eerlijk en rechtvaardig is, en dit zette de verzetsreis van Erik Hazelhoff Roelfzema in gang.

Vraag: Welke roeping heeft jouw reis in 2021 van brandstof voorzien?

2. CRISIS
Gaande de reis slaat de crisis onherroepelijk toe. De held wordt geconfronteerd met lijden. Hij raakt vanbinnen door zijn krachten heen, terwijl vanbuiten het noodlot toe slaat. Wanneer het moment van de druk van buiten en de afnemende energie van binnen samenvallen is de innerlijke crisis onvermijdelijk. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer er een geliefde overlijdt, wanneer succes uitblijft of wanneer je voelt dat je er alleen voor staat.

Vraag: Door welke crisis ben jij in 2021 gegaan?

3. INNERLIJK ONTWAKEN
De crisis heeft lijden tot gevolg, maar dit lijden is voor de held noodzakelijk om te komen tot zelfinzicht en volwassenheid. De held wordt door de crisis gedwongen zijn schaduwkanten onder ogen te komen en een diepgaand proces van innerlijke reiniging en rijping door te maken. De crisis kun je niet voorkomen. De kunst van het leven is om keer op keer te ontdekken waar het goud in de crisis verborgen ligt, en hoe de crisis van vandaag je helpt groeien voor morgen.

Vraag: Wat is er van binnen wakker geroepen of gerijpt door de crisis die je hebt meegemaakt?

4. VERLANGEN NAAR THUIS
De roeping en de daaropvolgende reis voeren de held via crisis tot innerlijk ontwaken. Dit proces maakt dat de held scherper voor ogen krijgt waar hij ten diepste naar verlangt; er wordt heimwee aangewakkerd en de held realiseert zich dat zijn thuis de plek is waar hij al die tijd ten diepste naar heeft verlangt. Daarom wordt het ook elk jaar weer kerst, keren we elk jaar weer terug naar de intimiteit van familie en vrienden, om te vieren en te delen, om te genieten en te zijn. Onze avonturen van 2021 versterken ons verlangen naar THUIS.

Vraag: Naar welk thuis verlang jij? Hoe kun je zelf in toenemende mate een thuis zijn voor anderen?

Ik wens je een mooie terugblik op 2021 toe.
Ik wens je toe dat jouw ROEPING jouw REIS voor 2022 in gang zal zetten, dat je door de CRISIS tot INNERLIJK ONTWAKEN zult komen en zo je weg zult vinden door het leven heen, steeds dichter bij HUIS.