MENU

Mijn afscheid als pastor bij de VEZ

3 juli 2020
Henk Stoorvogel

Achtentwintig jaar jong was ik, en bruisend van enthousiasme, geloof en ideeën om bij de VEZ aan de slag te gaan. De gemeente zag er in 2005 nog heel anders uit. Er was wekelijks één dienst in de WRZV-hallen en een avonddienst aan de Molenweg, op jaarbasis spraken er 88 verschillende sprekers, broeder Metz en ome Frits leefden nog en de VEZ zat in een verandertraject. Van een organisatie die volledig gerund werd door vrijwilligers werd er een start gemaakt met ‘betaalde krachten’. Ruth werd aangenomen om het vrijwilligerswerk te coördineren en ik werd pastor gemeenteontwikkeling en kinderen & jongeren. Het was voor het eerst dat de VEZ een pastor had, en dat was voor zowel de gemeente als voor mij best wennen. Maar wat hebben we een mooie tijd gehad!

 

In de jaren die volgden bevonden we ons in een achtbaan. We vernieuwden het kinder- en jongerenwerk, organiseerden projecten als Feest in de Huizen en De tien mooiste Bijbelverhalen van Zwolle en bouwden aan het missionaire elan van de gemeente. Onze passie was – en is – om mensen te bereiken met het evangelie van Jezus Christus en samen radicaal te zijn in het willen lijken op Hem.

Door de jaren heen heb ik in bijna alle clusters van de gemeente mogen werken. Ik heb genoten van de samenwerking met de talloze mooie mensen die ik mocht leren kennen. Boven alles was ik keer op keer overweldigd door de trouw en het werk van God in Zwolle en omstreken. Het brengen van het Woord van God op deze bijzondere plek heb ik elke keer ervaren als een voorrecht en een grote verantwoordelijkheid.

Als ik aan de afgelopen jaren terugdenk zijn er talloze momenten die een bijzondere indruk op mij hebben gemaakt. Enkele hoogtepunten zijn de Vriendendienst over het thema Vrijheid, waarbij we na beide overvolle diensten Highland Games en een gemeentefeest hielden, de kerstdiensten waarbij we via theater, muziek en gesproken woord het evangelie met duizenden mochten delen en de retraites met het leidersteam waarin we kostbare momenten van verbinding en vriendschap beleefden.

Toch voel ik dat nu, na vijftien jaar dienst in de VEZ, de tijd rijp is om nieuwe hoofdstukken te openen. Dit heeft te maken met verschillende factoren. Aan de ene kant is een dienstverband van vijftien jaar een mooi moment om de balans op te maken over verleden, heden en toekomst. Daarnaast merkte ik de afgelopen jaren dat mijn mede-leiders en ik in toenemende mate zochten naar synergie in de onderlinge samenwerking en dat onze visie op de ontwikkeling van de gemeente richting de toekomst onvoldoende samenviel. Langzaam maar zeker kwam ik tot de conclusie dat ik moest gaan bewegen. Dat viel me beslist niet licht. Ik had ‘5.000 redenen om te blijven’, want de VEZ gemeenschap ligt mij na aan het hart. Het zoeken – en bij tijd en wijlen worstelen – naar een route richting de toekomst heeft er uiteindelijk in geresulteerd dat ik besloten heb mijn bediening in de VEZ los te laten.

Ik ga mijn bediening in de VEZ per 1 september dus loslaten, terwijl we (de VEZ en wij) tegelijk met elkaar verbonden zullen blijven. Ruth en ik hebben goede gesprekken gevoerd met de Raad van Opzieners; er is wederzijds respect, liefde en vertrouwen. Een paar keer per jaar hoop ik in de VEZ te blijven spreken. Mijn collega-pastors en mede-leiders wens ik van harte Gods zegen. God zal nooit loslaten wat zijn hand is begonnen… The best is yet to come…!

En voor alle VEZ-betrokkenen: hartelijk dank voor alle mooie jaren, veel zegen en tot ziens!