MENU

Samen Is - een relatiekroniek

21 november 2017
Henk Stoorvogel

 

Samen Is - ons nieuwe invulboek voor sámen - maakt hartverwarmende reacties los. Een vrouw bestelde het boek en verzuchtte: 'Dit is precies wat we nodig hebben.' Een man vertelde me dat hij het boek voor de verjaardag van zijn vrouw had gekocht en dat hij er een kaartje bij zou doen waarin hij haar beloofde het boek het komende jaar met haar door te werken. Het geschenk van de tijd en liefde die daaruit spreekt is onnoemlijk veel kostbaarder dan het boek zelf. Het boek is een tool om een relatiekroniek te schrijven.

Onze relaties gaan niet vanzelf. Het is cruciaal om te investeren in de liefde van je leven, zodat de relatie sprankelend, spannend en levend blijft. Eén van de ankerpunten in het investeren in mijn relatie met Ruth is onze zondagavond. Om een uur of acht bekijken we samen een preek via youtube. We bespreken wat de preek bij ons losmaakt en bidden daarna voor de week die voor ons ligt. We vinden het een prachtige manier om vanuit inspiratie en eenheid de uitdagingen van een nieuwe week aan te gaan.

Toen we bezig waren met het maken van Samen Is kwamen er ook vele pareltjes in de onderlinge gesprekken naar voren. We ervoeren dat een eenvoudige vraag een prachtig gesprek kan opleveren.

Iemand vertelde dat hij na deelname aan een Karakterweekend een vel papier had genomen waar hij heel groot SAMEN op had geschreven. Elke week kon zijn vrouw daar dingen bij schrijven die ze graag samen wilde gaan doen. Het Samen Is boek is een verdere invulling van deze gezamenlijke reis.

 Voor sommige mensen is een invulboek misschien een hobbel. Gaat dat werken? ‘Dát gaan mannen toch nooit doen!’ – zo luidde de reactie van sommigen toen zij ons boek Samen Is… zagen. ‘Een ínvulboek?!’ ‘Mijn man houdt niet van lezen…’ Het mooie is dat Samen Is een boek is dat je nauwelijks hoeft te lezen, maar dat je vooral samen gaat schrijven. ‘Ja, maar mijn vrouw houdt niet van schrijven.’ De antwoorden op de vragen kunnen ook gewoon heel kort zijn en eenmaal per week kun je delen wat je opgeschreven hebt. ‘Ja, maar mijn man houdt niet van praten.’

Nou, juist daarom moet je het SAMEN gaan doen.

Ik wens je veel zegen SAMEN.