MENU

Viva de Kerk - Creëer een cultuur van JA

23 november 2020
Henk Stoorvogel

VIVA DE KERK – Gemeentevernieuwing anno nu

Als wij onze gemeente willen vernieuwen, hoe doen we dat dan? In mijn white paper VIVA DE KERK deel ik acht principes voor gemeenteontwikkeling die jou kunnen helpen jouw kerk te leiden door een veranderingsproces. Het zijn principes die ik in mijn zeventien jaar als voorganger heb ontdekt en toegepast. Eén van de principes is: Creëer een cultuur van JA!

 

Een cultuur van ‘Ja maar…’

In gemeenteontwikkeling is een cultuur van JA van fundamenteel belang. In veel kerken heerst een cultuur van ‘ja, maar…’ of soms zelfs een cultuur van ‘Nee.’ Een cultuur van ‘ja maar’ is funest voor gemeenteontwikkeling. Zeker voor kerken in een pionierende fase – en welke kerk zit daar momenteel niet in – is een cultuur van JA cruciaal.

 

Sleutel voor geestelijke groei

Het belang en het effect van een cultuur van JA heb ik geleerd van mijn vader, in de periode dat hij voorganger was in Groningen. De kerk bestond uit ongeveer honderd mensen toen mijn vader voorganger werd van de Vrije Baptistengemeente Groningen. Hij was vijftig en werd voor het eerst van zijn leven voorganger. Vanaf het moment dat mijn vader voorganger werd stimuleerde hij het initiatief van gemeenteleden, jong en oud. Mensen die een idee hadden voor een groepje of missionaire activiteit kregen de ruimte om hun plan te realiseren. Achter de cultuur van JA die mijn vader zo creëerde school de overtuiging dat mensen vooral geestelijk groeien wanneer ze zelf stappen in geloof gaan zetten.

 

Vertrouwen en ruimte

Ik kan me niet herinneren dat mijn vader ooit een plan heeft tegengehouden. Integendeel. Sportdagen, speurtochten, zendingsreizen, mannenwerk, vrouwenwerk, missionaire organisaties, bijbelstudieavonden met hooligans, weekenden met andere kerken; alles kon en mocht. Mijn vader en de oudstenraad gaven ruimte om activiteiten onder de aandacht te brengen, fondsen te werven en mensen uit te nodigen. Niet altijd kregen we alle middelen die we nodig hadden (want je groeit ook in geloof als je meemaakt hoe God in noden voorziet), maar altijd werden we op weg geholpen.

 

Pippi Langkous-achtige zinnen

Het effect van de cultuur van JA was tweeledig: gemeenteleden maakten een enorme geloofsgroei door en er werden veel mensen met het evangelie bereikt. In het creëren van de cultuur van JA had mijn vader een paar Pippi Lankous-achtige zinnetjes die hij vaak uitsprak. Hij zei bijvoorbeeld: ‘Lijnen zijn altijd stippellijnen.’ En: ‘Als we het niet proberen weten we ook niet of het werkt.’ De mooiste vind ik misschien wel deze: ‘Ik ben per definitie vóór plannen die ik niet begrijp.’ Hij besefte dat hij veel van het denken en de dynamiek van de jongere generaties niet goed op waarde kon schatten, en daarom wilde hij júist doen wat de jongeren voorstelden.

 

Spelregels

Om een cultuur van JA effectief te laten zijn is het belangrijk dat er een aantal spelregels worden opgesteld. Je kunt bijvoorbeeld denken aan:

-        Je mag alleen met een idee komen dat je bereid bent zelf tot een succes te maken.

-        Na een jaar evalueren we de vrucht van het idee. Als blijkt dat het idee niet of onvoldoende werkt stoppen we ermee. Als blijkt dat het werkt, continueren en/of versterken we het.

In deze tijd, waarin we ons gemeentezijn voor een belangrijk deel opnieuw uit moeten vinden, is het voeden van een cultuur van JA belangrijker dan ooit. Een cultuur van ‘ja maar’ is funest voor discipelschap en blokkeert de ontwikkeling van de gemeente. Laat ideeën van onderop ontstaan en geef daar maximaal ruimte aan. Je hoeft geen bedjes voor mensen te spreiden. Je hoeft niet in alle middelen te voorzien of alle blokkades voor mensen op te ruimen. Maar geef de verlangens en ideeën van mensen de ruimte. Voed een cultuur van JA.

 

Ben je benieuwd naar de hele white paper? Download hem (gratis) via www.vivadekerk.nl en investeer in de ontwikkeling van jouw kerk.