MENU

Masterclasses

Enkele malen per jaar verzorg ik Masterclasses op het gebied van LEIDERSCHAP en GEMEENTEONTWIKKELING.

Bekijk de masterclasses

 
Masterclass leiderschap vanuit de oorsprong

Leiderschap is een thema dat mijn leven kleurt. Niet alleen geef ik zelf leiding aan een internationale beweging en heb ik leiding gegeven in kerken en organisaties, ook heb ik het voorrecht gehad honderden ondernemers en leiders te trainen en coachen. In Leadership Challenges, trainingsprogramma's, door lezingen en in persoonlijke begeleiding heb ik talloze leiderschapsverhalen gehoord, en lessen in leiderschap vanuit ervaring, literatuur en de Bijbel gedeeld.

In het huidige landschap van leiderschapsontwikkeling is er een keur aan trainingen waarin je gescherpt wordt in vaardigheden, persoonlijkheidskenmerken leert onderscheiden en modellen leer toepassen. In mijn Masterclass LEIDERSCHAP VANUIT DE OORSPRONG neem ik je mee naar de diepere lagen van leiderschap, vanuit de geschiedenissen van de grote leiders van Israël, zoals beschreven in de boeken Genesis en I & II Samuël. 

We verdiepen ons in de Joods-Christelijke wortels in het denken over leiderschap. Vanuit de karakters en verhalen van de grote leiders in Genesis en I & II Samuël duiken we de diepte in als het gaat om patronen die gaan spelen wanneer we leiderschapsposities innemen en ontdekken we Bijbelse duiding over wat het betekent om een leider naar Gods hart te zijn.

  • Diepgaande studie naar karakters en patronen van de grote leiders uit de geschiedenis van Israël;
  • Praktische toepassing op persoonlijke leiderschapsvraagstukken;
  • Handvaten en richting voor groei in leiderschap.

De Masterclass LEIDERSCHAP VANUIT DE OORSPRONG verbindt verrijkende Bijbelstudie met handvaten voor groei in leiderschap. De Masterclass is daarmee een investering in het fundament van je leiderschap en helpt je om je leiderschap vorm te geven vanuit diepe Bijbelse grondslagen. Kijk hier voor de eerstvolgende Masterclass LEIDERSCHAP VANUIT DE OORSPRONG, en de mogelijkheid je aan te melden.

 

Masterclass VIVA DE KERK GEMEENTEONTWIKKELING

In de Masterclass VIVA DE KERK GEMEENTEONTWIKKELING neem ik je mee naar de oorsprong van de kerk: het onderwijs van Jezus over de kerk en het ontluiken van de kerk in Handelingen. Aan de hand van bijna twee decennia ervaring in voorgangerschap deel ik principes van gemeentevernieuwing die je praktisch toe kunt passen in een verandertraject in jouw kerk.

In 2017 schreef ik het boek Viva de Kerk, waarin ik het ontstaan en de ontwikkeling van de eerste kerk onder de heidenen, de gemeente in Antiochië, beschrijf. In veel onderwijs over de kerk krijgt de eerste gemeente in Jeruzalem - terecht - veel aandacht. Vanaf Handelingen 11 verschuift de focus echter naar de gemeente in Antiochië, en ook daar ontstaat een fascinerend beeld van wat het betekent om kerk te zijn. De lessen die we kunnen leren van de kerk in Antiochië heb ik in tien principes weergegeven. 

In 2020 brak de corona-crisis uit. De impact van deze crisis op de wijze van kerkzijn was groot. Samen met Stcichting Opwekking hebben we het plan opgevat om kerken in deze tijd te inspireren en ondersteunen met de content van het boek Viva de Kerk, aangevuld met een whitepaper. In de whitepaper Viva de Kerk Gemeenteontwikkeling geef ik een reflectie van de gevolgen van de corona-crisis op de kerk in Nederland én reik ik acht tools voor het begeleiden van trajecten van gemeentevernieuwing aan. Met deze whitepaper hoop ik kerkleiders in heel Nederland te helpen in de grote uitdaging waar zij voor staan.

In de Masterclass VIVA DE KERK GEMEENTEONTWIKKELING verdiepen we ons met een kleine groep kerkleiders een dag lang in de essentie van kerkzijn, bespreken we de acht tools voor het leiden van trajecten van gemeentevernieuwing diepgaand en is er de gelegenheid om met andere kerkleiders te sparren over gedeelde thematiek. De Masterclass kan ook goed gevolgd worden met meerdere personen uit één gemeente.

De Masterclass VIVA DE KERK GEMEENTEONTWIKKELING biedt:

  • Reflectie op de essentie van kerkzijn;
  • Onderwijs in de acht cruciale tools voor het leiden van processen van gemeentevernieuwing;
  • Inspiratie en versterking om in de eigen situatie met de nieuwe inzichten aan de slag te gaan.

Heb je belangstelling voor de Masterclass VIVA DE KERK GEMEENTEONTWIKKELING? Zie hier voor meer informatie, of stuur een mail voor verdere informatie.

 
Eerstvolgende masterclasses 
22-06-2021
Masterclass LEIDERSCHAP VANUIT DE OORSPRONG
23-09-2021
Masterclass Viva de Kerk