MENU

Masterclass Spreken met Impact - Volgeboekt

De Pauwenhof, Voorthuizen

Deze Masterclass is volgeboekt. Je bent van harte welkom op de Masterclass Spreken met Impact op 30 november.

Voor de ontwikkeling van de kerk in Nederland is het van het grootste belang dat er geïnvesteerd wordt in de kwaliteit van de preken. In sommige kerken worden mensen in slaap gepreekt. Terwijl de preek juist het meest opwindende, uitdagende en waardevolle onderdeel is van de eredienst. De Bijbel zegt dat Barnabas de gelovigen in Antiochië 'opwekte' om naar het voornemen van hun hart de Here trouw te blijven. Wat betekent het om 'opwekkend' te spreken? Hoe kun je zo leren spreken dat mensen op het puntje van hun stoel zitten en dat er werkelijk verbinding plaats vindt tussen prediker en toehoorders, tussen hemel en aarde?

Tegenwoordig wordt er vaak gezegd dat de preken te lang duren. Dat het korter moet. Mijn stelling is dat de preken niet kórter hoeven, maar béter. We hebben geen behoefte aan een toename van entertainment; waar het om draait is daadwerkelijke krácht. Wanneer wij zodanig willen preken dat mensen veranderen naar het beeld van Christus, dan zijn twee zaken van belang: de kracht van de Geest en het bekwamen van onszelf in het ambacht van de preekkunst. Tijdens de Masterclass zullen we aan beide aspecten van de prediking aandacht besteden.

De afgelopen twintig jaar heb ik duizenden keren gepreekt, in binnen- en buitenland, op grote en kleine podia. Daarnaast heb ik de afgelopen jaren gewerkt aan een promotie-onderzoek naar de veranderkracht van preken. In het kader van mijn onderzoek heb ik veel literatuur rondom communicatiewetenschap en preekkunst bestudeerd en vele mensen geïnterviewd. De combinatie van eigen ervaring en gedegen studie heeft mijn blik op de kunst van het spreken gevormd. Ik hóu van de kerk en ik ben diep onder de indruk van de veranderkracht van het gesproken woord van God. Graag deel ik de belangrijkste lessen die ik in de loop van de jaren heb geleerd en help ik je op weg om te groeien in jouw communicatiekracht.

In de retorica wordt onderscheid gemaakt tussen docere (het overbrengen van de inhoud), delectare (het boeien van je publiek) en movere (het in beweging brengen van je publiek). Deze Masterclass richt zich met name op het versterken van de delectare en movere component van je spreken, alswel op mijn belangrijkste bevindingen met betrekking tot impactvol spreken. Onderwerpen die we behandelen zijn onder andere:

- Het creatieve proces en de opbouw van een preek

- Strategiën voor het binden van je publiek

- Strategiën voor het in beweging brengen van je publiek

- Preken die levens veranderen

- Het leven van de spreker

De Masterclass duur van 9.30 - 16.30 en wordt gehouden op de Pauwenhof, in Voorthuizen. De dag is geheel verzorgd, inclusief lunch. Het maximaal aantal deelnemers aan de Masterclass bedraagt 20 personen.

Meld je hier aan voor deze Masterclass.

24 november 2017
€ 199 per persoon

Inschrijven