MENU

Geestelijke groei

Moving Sermons

Categorie: Geestelijke groei
Proefschrift

Mijn proefschrift naar de veranderkracht van preken: Moving Sermons - Studies into the persuasive effects of preaching. 1 maart 2019 ben ik aan de Universiteit Twente gepromoveerd op deze dissertatie. 

Het boek beschrijft het onderzoek naar de veranderkracht van preken dat ik - samen met een team - de afgelopen 11 jaar heb gedaan. We hebben ons hierbij gericht op het snijvlak van de communicatiewetenschap en de homiletiek (preekkunde). In een unieke onderzoeksopzet hebben we kwantitatief onderzoek gedaan naar de rol van human interest verhalen, humor, multimedia, direct aanspreken, uitnodiging en ritueel in de preek. Vervolgens hebben we onderzocht welke factoren van invloed zijn op het onthouden van een preek, en op verandering ten gevolge van een preek. Tenslotte hebben we onderzocht welke opvattingen predikanten en sprekers hebben wanneer het aankomt op de veranderkracht in preken.

Het proefschrift is geschreven in academisch Engels. Het bevat een introductie op het onderzoek en een afsluitende discussie waarin ik mijn visie deel op mijn bevindingen en wat deze betekenen voor de ontwikkeling van de prediking in onze tijd.

 

€34,99